dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Witamy na stronie internetowej Firmy Szkoleniowej “ORATOR”

 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, by zmienić świat.

~Nelson Mandela