dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Przeprowadzone szkolenia

Szkoleniami zajmuję się profesjonalnie od 2014 roku. Od tego czasu współpracuję z firmami i instytucjami szkoleniowymi jako trener. Od marca 2019 roku rozpocząłem działalność gospodarczą jako Firma Szkoleniowa “ORATOR”. W ramach firmy nadal kooperuję z dużymi podmiotami szkoleniowymi o silnej i ugruntowanej pozycji na rynku w ramach szkoleń otwartych oraz zleconych, jak również wykonuję usługi szkoleniowe bezpośrednio na rzecz Klienta.

Poniżej przedstawiam przykładowe szkolenia jakie przeprowadziłem w ostatnim czasie, wraz z lokalizacjami:

 1. „Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw” – 10 grudnia 2018 roku –Rzeszów, 13 grudnia 2018 roku – Kraków, 18 stycznia 2019 roku – Gdańsk, 23 stycznia 2019 roku – Rzeszów, 25 stycznia 2019 roku – Lublin, 21 maja 2019 roku – Kielce, 6 czerwca 2019 roku – Lublin, 23 sierpnia 2019 roku – Poznań, 7 października 2019 roku – Gdańsk, 21 października 2019 roku – Kraków,

 2. „Opłaty za usługi wodne” – 7 grudnia 2018 roku – Bielsko-Biała, 13 marca 2019 roku – Bielsko-Biała,

 3. „„nowe Prawo wodne” – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę” – 12 grudnia 2018 roku – Rzeszów, 8 marca 2019 roku – Warszawa, 24 maja 2019 roku – Łódź,

 4. „„nowe Prawo wodne”, z uwzględnieniem pozwoleń wodnoprawnych i linii brzegu” – 12 czerwca 2019 roku – Bielsko-Biała,

 5. „Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa z 7 kwietnia 2017 roku, czyli jak urzędnik powinien gromadzić dowody ” – 11 lutego 2019 roku – Kraków, 25 marca 2019 roku – Opole,

 6. Postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa z 7 kwietnia 2017 roku, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego”  – 10 kwietnia 2019 roku – Rzeszów, 16 lipca 2019 roku – Opole,

 7. „Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa dotyczącej RODO” – 22 maja 2019 roku – Katowice, 7 czerwca 2019 roku – Lublin, 14 czerwca 2019 roku – Kielce, 17 czerwca 2019 roku – Gdańsk,

 8. „Postępowanie administracyjne w urzędach pracy, z uwzględnieniem nowelizacji dotyczącej RODO”- 19 czerwca 2019 roku – Łódź,

 9. „Kodeks postępowania administracyjnego – podstawy, praktyka stosowania, z uwzględnieniem nowelizacji dotyczącej RODO” – 10 września 2019 roku – Starogard Gdański,

 10. „Kodeks postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym dotyczących RODO” – 21 września 2019 roku – Kosakowo k. Gdyni,

 11. “Uprawnienia radnego z ustaw samorządowych”– 10 października 2019 roku – Kraków

 

Z poważaniem

Jarosław Dolny