Obsługa stron-zasady Kpa

Zaklęte rewiry, reż. Janusz Majewski
Od urzędników wszyscy wymagamy, aby byli w stosunku do obywateli mili, uczynni, pomocni i przede wszystkim szybcy oraz skuteczni. Chcemy, aby urzędnik traktował nas jak ważnego klienta w ekskluzywnej restauracji, jak pokazano to chociażby w koprodukcji polsko-czechosłowackiej Zaklęte Rewiry 🙂 z Markiem Kondratem w roli głównej. 
To nie są tylko nasze pobożne życzenia wobec pracowników administracji, ale dość często obowiązki i zasady wynikające z przepisów prawa. Kodeks postępowania administracyjnego zawiera szereg zasad, którymi musi kierować się urzędnik, m.in. zasadę uwzględniania słusznego interesu obywateli (art. 7 Kpa), zasadę pogłębiania zaufania do władzy publicznej (art. 8), zasadę informowania stron (art. 9 Kpa) i zasadę szybkości (art. 12 Kpa).
Ta ostania zasada budzi chyba najwięcej emocji, gdyż jest dość często naruszana przez organ, który powinien przestrzegać terminów postępowania. Terminy te są ściśle określone w Kpa, tzn. sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów mają być załatwione niezwłocznie, czyli najszybciej jak się da, ale krócej niż miesiąc, pozostałe sprawy co do zasady należy załatwić w ciągu miesiąca, chyba że mają charakter szczególnie skomplikowany to wtedy w ciągu dwóch miesięcy.