dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Obsługa stron-zasady Kpa

Zaklęte rewiry, reż. Janusz Majewski Od urzędników wszyscy wymagamy, aby byli w stosunku do obywateli mili, uczynni, pomocni i przede wszystkim szybcy oraz skuteczni. Chcemy, aby urzędnik traktował nas jak ważnego klienta w ekskluzywnej restauracji, jak pokazano to chociażby w koprodukcji polsko-czechosłowackiej Zaklęte Rewiry 🙂 z Markiem Kondratem w roli głównej.  To nie są tylko […]

WIĘCEJ... »

Sądy administracyjne-czy warto?

…choćby nie wiem jak drukował to nie wydrukuje… Piłkarski Poker, reż. Janusz Zaorski W Polsce poza sądami powszechnymi (sądami cywilnymi i karnymi) występuje również sądownictwo administracyjne, którego celem jest kontrola administracji publicznej, oczywiście tylko w granicach ściśle określonych prawem. Jeżeli dostaniemy decyzję administracyjną, która nas nie satysfakcjonuje, to możemy się odwołać, ale jeśli odwołanie nie […]

WIĘCEJ... »