Niemundurowi, a służba

“Świeży urzędnicy”, podobnie jak funkcjonariusze, mają zasadniczo obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Na szczęście nie wymaga się od urzędników takich umiejętności, jak od policjantów i nie muszą wykonywać zadań jak bohaterowie z popularnego serialu “Przygody psa Cywila” 🙂
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dla podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Szkolenie w tym zakresie uwzględnia podstawowe akty prawne począwszy od Konstytucji, poprzez m.in. Kpa, ustawy samorządowe, a skończywszy na źródłach prawa w Unii Europejskiej i instytucjach Unii Europejskiej. Urzędnik samorządowy powinien mieć wiedzę nie tylko w zakresie bieżących obowiązków, ale również wiedzę ogólną dotyczącą ustroju Państwa, Unii Europejskiej i innych „urzędniczych” aktów prawnych. Taki urzędnik może szybciej awansować, gdyż będzie przygotowany merytorycznie również do innych zadań. Także pracodawca skorzysta na tym, gdyż będzie mógł uwzględnić takiego pracownika  w bieżących potrzebach kadrowych.
Podobny obowiązek spoczywa na pracownikach służby cywilnej, a więc osobach zatrudnionych, m.in. w urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej, inspektoratach nadzoru budowlanego, inspektoratach weterynaryjnych, urzędach statystycznych) itd. Dla służby cywilnej przewidziane jest analogiczne szkolenie.