Skargi, wnioski i petycje – na ile skuteczne są to środki?

…bo ja mam tu taki postulat…
Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo składać skargi, wnioski i petycje. Powstaje więc pytanie czym te środki się różnią i na ile są skuteczne? Skarga to wyraz niezadowolenia wobec określonej instytucji, organu, urzędnika itd., natomiast wniosek i petycja to propozycja jakiegoś działania. Może się nasunąć skojarzenie na bohatera komedii “Kogel-mogel”, który składał postulaty swojemu “przyszłemu niedoszłemu” teściowi 🙂
Niestety wymienione środki prawne mają umiarkowaną skuteczność, ponieważ  od załatwienia sprawy nie przysługuje ani odwołanie, ani skarga do sądu administracyjnego. Jednakże w przypadku skargi i wniosku można złożyć kolejną skargę na podmiot, który rozpatrywał ten środek. Jeżeli złożyliśmy skargę na wójta do rady gminy i uważamy załatwienie sprawy za niezadowalające, to możemy wnieść kolejną skargę tym razem na radę gminy do wojewody.