Prawo budowlane-restrykcyjne zapisy?

Prawo budowlane co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na roboty budowlane (art. 28 ustawy Prawo budowlane). Oczywiście od tej zasady są wyjątki i niektóre roboty nie wymagają działań wobec organu albo wymagają  zgłoszenia. Dla przykładu budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane wymaga zgłoszenia. Wybudowanie domu bez pozwolenia na budowę albo bez zgłoszenia powoduje obowiązek rozbiórki, chyba, że dojdzie do legalizacji, co jednak wymaga spełnienia wielu warunków i wniesienia opłaty legalizacyjnej. Co ciekawe, poprzednio obowiązujące Prawo budowlane z 1974 roku przewidywało rozbiórkę dla samowoli budowlanej tylko w przypadkach określonych prawem, co może sugerować, że aktualne przepisy są bardziej restrykcyjne. Ciekawe jakie pozwolenie uzyskał bohater serialu “Dom” na wykonywane na fotografii prace? :), ale to było jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej.