Zmiana imienia lub nazwiska – czy to takie proste?

W ostatnich latach zmiana imienia lub nazwiska staje się coraz bardziej popularna  mimo, że instytucja prawna w tym zakresie nie jest nowa. Oczywiście mowa o zmianie zgodnej z prawem, a nie takiej jakiej dokonywał Tulipan 🙂  Sposób postrzegania tych spraw również uległ modyfikacji. Otwarte granice państwowe oraz ogólna liberalizacja społeczeństwa spowodowała, że obywatele stają się mniej konserwatywni i w wielu przypadkach dążą do zmiany swojego imienia albo nazwiska.

Ustawa z 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska nie jest obszernym aktem prawnym. Niemniej jednak, procedowanie na podstawie tej ustawy może napotykać wiele trudności. W związku z tym, niniejsze szkolenie pozwoli pracownikom organu  poznać szczegółowy sposób postępowania w tych sprawach, dopuszczalny sposób rozstrzygnięcia i praktyczne wskazówki urzędnicze.