KPA – wiążące reguły dla urzędników

Kodeks postępowania administracyjnego ma prawie 60 lat, ustawa pochodzi bowiem z 1960 roku i oczywiście wielokrotnie była nowelizowana. Kodeks reguluje sposób działania organu administracji publicznej przy załatwianiu spraw obywateli i innych podmiotów. Klasycznym sposobem załatwienia sprawy jest decyzja administracyjna, gdzie uprawniony organ np. Wójt określa prawa i obowiązki strony. Uprawnienia urzędnika wynikają z aktów prawa powszechnie obowiązującego i nie można ich domniemywać, ani poszerzać, jak to np. nagminnie robił Anioł w Alternatywach 4 🙂 Ostatnia obszerna zmiana Kpa miała miejsce w 2017 roku, gdzie wprowadzono m.in. instytucję ponaglenia, zrzeczenia się odwołania itd. Również w 2019 roku miały miejsce nowelizacje tej ustawy. Z dniem 4 maja weszły w życie przepisy dotyczące RODO, które nałożyły na organ nowe obowiązki.