dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Odwołanie od decyzji – gdy nie podoba nam się rozstrzygnięcie

Załatwiając sprawy w urzędzie nie zawsze spotykamy się z pozytywnym zakończeniem. Akurat bohater komedii S. Barei “Miś” otrzymał od urzędu co chciał i to z jaką pompą 🙂 Natomiast w realnym życiu nie jest tak dobrze. Kiedy otrzymamy decyzję, która nie jest dla satysfakcjonująca, przysługuje nam prawo odwołania. Kodeks postępowania administracyjnego stoi bowiem na gruncie […]

WIĘCEJ... »

Bezrobotny, a poszukujący pracy

W okresie socjalizmu de facto nie istniał problem bezrobocia, gdyż gospodarka centralnie planowana zapewniała obywatelom zatrudnienie. Jeśli ktoś nie miał pracy, to tylko na własne życzenie. Pomijam przy tym sytuacje szykan politycznych ze stron władz. W świetnej komedii Jerzego Gruzy “Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy” pokazano w krzywym zwierciadle “bezrobotnych PRL”, dla których nie […]

WIĘCEJ... »

RODO-tajne/poufne

…to źródło tylko dla tego jest pewne, że umiem trzymać język za zębami… W dniu 4 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja Kpa, dotycząca rozporządzenia RODO. Wprowadzono zasadę, iż Kpa reguluje sposób wykonywania obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO i wykonywanie tego obowiązku odbywa się niezależnie […]

WIĘCEJ... »

Niemundurowi, a służba

“Świeży urzędnicy”, podobnie jak funkcjonariusze, mają zasadniczo obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Na szczęście nie wymaga się od urzędników takich umiejętności, jak od policjantów i nie muszą wykonywać zadań jak bohaterowie z popularnego serialu “Przygody psa Cywila” 🙂 Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dla podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę […]

WIĘCEJ... »

Prawo budowlane-restrykcyjne zapisy?

Prawo budowlane co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na roboty budowlane (art. 28 ustawy Prawo budowlane). Oczywiście od tej zasady są wyjątki i niektóre roboty nie wymagają działań wobec organu albo wymagają  zgłoszenia. Dla przykładu budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na […]

WIĘCEJ... »

Skargi, wnioski i petycje – na ile skuteczne są to środki?

…bo ja mam tu taki postulat… Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo składać skargi, wnioski i petycje. Powstaje więc pytanie czym te środki się różnią i na ile są skuteczne? Skarga to wyraz niezadowolenia wobec określonej instytucji, organu, urzędnika itd., natomiast wniosek i petycja to propozycja jakiegoś działania. Może się nasunąć skojarzenie na bohatera […]

WIĘCEJ... »

Wymeldowanie – czy to jest takie ważne?

W dzisiejszych czasach instytucja zameldowania nie ma aż takiego znaczenia jak w okresie PRL, gdzie  zameldowanie we właściwym miejscu gwarantowało dostęp do wielu dóbr, np. atrakcyjnej pracy. Pamiętają Państwo bohatera filmu S.Barei “Nie ma róży bez ognia” , który wprowadził się do mieszkania byłej żony, bo był zameldowany? 🙂 Na skutek różnych perypetii dochodziło do […]

WIĘCEJ... »

Postępowanie wyjaśniające w administracji – śledztwo urzędników?

Zgodnie z art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ ma obowiązek zebrać pełen materiał dowodowy i ustalić stan faktyczny. To oznacza, że urzędnik powinien przeprowadzić dowody, np. z dokumentów, zeznań świadków, oględzin, a następnie na tej podstawie ustalić jak było naprawdę. Postępowanie dowodowe w administracji przypomina trochę śledztwo jakie znamy chociażby z serialu 07 […]

WIĘCEJ... »

KPA – wiążące reguły dla urzędników

Kodeks postępowania administracyjnego ma prawie 60 lat, ustawa pochodzi bowiem z 1960 roku i oczywiście wielokrotnie była nowelizowana. Kodeks reguluje sposób działania organu administracji publicznej przy załatwianiu spraw obywateli i innych podmiotów. Klasycznym sposobem załatwienia sprawy jest decyzja administracyjna, gdzie uprawniony organ np. Wójt określa prawa i obowiązki strony. Uprawnienia urzędnika wynikają z aktów prawa […]

WIĘCEJ... »

Zmiana imienia lub nazwiska – czy to takie proste?

W ostatnich latach zmiana imienia lub nazwiska staje się coraz bardziej popularna  mimo, że instytucja prawna w tym zakresie nie jest nowa. Oczywiście mowa o zmianie zgodnej z prawem, a nie takiej jakiej dokonywał Tulipan 🙂  Sposób postrzegania tych spraw również uległ modyfikacji. Otwarte granice państwowe oraz ogólna liberalizacja społeczeństwa spowodowała, że obywatele stają się […]

WIĘCEJ... »