dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Nowelizacja Prawa wodnego, ale bez Nowego Sącza i Radomia?

W dniu 16 lipca 2019 roku wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji Prawa wodnego. Wcześniej na etapie prac nad projektem zniknął zapis o powołaniu nowej jednostki – Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu i przeniesieniu RZGW Warszawa do Radomia. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. zmiany w zakresie naliczania opłat stałych i zmiany w postępowaniu wodnoprawnym. W […]

WIĘCEJ... »